ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ

Κάθε πρόβλημα που δημιουργείται σε μία περιοχή του σώματος και σχετίζεται με την ύπαρξη τοπικού ή ολικού πάχος, καθώς και τα συνακόλουθα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, μπορεί να αντιμετωπιστεί, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, με διάφορους τρόπους: είτε με κάποια επεμβατική μέθοδο είτε με μη επεμβατικές θεραπείες και τη συνδρομή ιατρικών μηχανημάτων και υλικών υψηλής τεχνολογίας είτε με τη συμβολή εναλλακτικών θεραπειών και διατροφής είτε με συνδυασμό όλων ή κάποιων από τα παραπάνω.

Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, θα πρέπει, πρωτίστως, να αναζητηθούν και να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους ζητήματα που οδήγησαν σε μια κατάσταση που αναγνωρίζεται ως προβληματική. Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και φαρμάκων μπορεί να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες και να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πάχους ή/και απώλειας βάρους, ειδικά στις περιπτώσεις που μία χειρουργική μέθοδος κριθεί ως μη αναγκαία, μη κατάλληλη, βάσει των χαρακτηριστικών του ασθενούς, ή μη επιθυμητή. Επιπροσθέτως, η συμβολή εναλλακτικών θεραπειών, όπως ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη στο πεδίο της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, κυρίως στον τομέα της καταπολέμησης της βουλιμίας και άλλων επιμέρους προβλημάτων υγείας.

Η ορθή ιατρική διάγνωση και η επιστημονική εφαρμογή με τα ανάλογα ιατρικά μηχανήματα όταν συνδυαστούν σωστά είναι δυνατόν να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα, στις περιπτώσεις εκείνες που μία χειρουργική μέθοδος κριθεί ως μη αναγκαία, μη κατάλληλη βάσει των χαρακτηριστικών του ασθενούς η μη επιθυμητή.

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονίσουμε ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιοι ασθενείς αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος αντιμετώπισης. Όλες οι μέθοδοι και οι θεραπείες δεν ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς και, φυσικά, δεν έχουν σε όλους τα ίδια αποτελέσματα! Συνεπώς, απαιτείται η ανάλυση και η λεπτομερής μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, ώστε η επιλογή των σωστών μέσων και θεραπειών να οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι η ορθή ιατρική διάγνωση κάθε περίπτωσης και η επιστημονική εφαρμογή των ιατρικών μηχανημάτων, που, με τον σωστό συνδυασμό, είναι δυνατόν να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι, λοιπόν, να αξιοποιούμε και να αποκομίζουμε από κάθε είδος θεραπείας το μέγιστο που μπορεί να μας προσφέρει, ώστε το αποτέλεσμα, αθροιστικά, να είναι πολλαπλάσιο από εκείνο της όποιας μονοθεραπείας, όσο καλή κι αν είναι αυτή.