Συνέντευξη του Νεκτάριου Ντουντουλάκη στο be Plan

Συνέντευξη του Νεκτάριου Ντουντουλάκη στο be Plan
15 Νοέ 2017

Παχυσαρκία: Η νόσος του 21ου αιώνα

Η παθογόνος παχυσαρκία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως “η μάστιγα του 21ου αιώνα”. Ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας τη χαρακτηρίζει ως νόσο, λόγω των επιπτώσεών της στην υγεία, στην ικανότητα για εργασία, στην κοινωνικότητα, στην ποιότητα και διάρκεια ζωής.

τoυ Δρ. Νεκτάριου Ντουντουλάκη

Η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο του σύγχρονου τρόπου ζωής. Κι ενώ παραπάνω από το μισό του πληθυσμού της γης λιμοκτονεί, στις αναπτυγμένες χώρες ένα μεγάλο ποσοστό οδηγείται στην παχυσαρκία, δηλαδή στη μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση σωματικού λίπους, κυρίως από τον συνδυασμό χρόνιας πρόσληψης ανθυγιεινής τροφής και έλλειψης φυσικής δραστηριότητας.
Το ζήτημα της παχυσαρκίας έχει απασχολήσει διάφορους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με τον άνθρωπο: την ιατρική, την ψυχολογία, τη διατροφολογία, την κοινωνιολογία. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν το παχύσαρκο άτομο να απαλλαγεί από το συσσωρευμένο λίπος είτε με κατάλληλη διατροφή και άθληση, είτε μέσω χειρουργικών επεμβάσεων, είτε με συνδυασμό όλων των παραπάνω.

– Οι επιπτώσεις στην υγεία
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως ασθένεια και την περιγράφει ως τη μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση σωματικού λίπους που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία ενός ατόμου. Πρόκειται για μια κλινική κατάσταση και αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά αναπτυσσόμενα προβλήματα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το παραπάνω από το κανονικό βάρος επηρεάζει και αναπτύσσει ποικίλα νοσήματα, σωματικά και ψυχολογικά.
Η αντιμετώπιση του τοπικού συσσωρευμένου λίπους κρίνεται αναγκαία, όχι μόνο για να δώσει μία καλύτερη εικόνα στο σώμα, αλλά και για να απαντήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία. Οι παχύσαρκοι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα, όπως η υπέρταση, τα μεταβολικά προβλήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου που συνδέονται με την παχυσαρκία, μυοσκελετικά προβλήματα κ.ά.
Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η αποθήκευση μεγάλων ποσοστών λίπους σε διάφορα σημεία του σώματος είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην κακή λειτουργία ζωτικών οργάνων, όπως καρδιά, νεφρά, ήπαρ, με εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις στη ζωή του ασθενούς.
Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επιβαρύνεται η εικόνα ενός παχύσαρκου ατόμου από τη συσσώρευση λίπους εσωτερικά στους μηρούς, ή την ύπαρξη μιας κρεμάμενης κοιλίας. Η καθημερινότητα, όμως, ενός παχύσαρκου ανθρώπου συνοδεύεται και από πολλά άλλα προβλήματα. Απλές απαραίτητες λειτουργίες, όπως η κίνηση ή η καθημερινή φροντίδα και υγιεινή, για το παχύσαρκο άτομο συχνά απαιτούν επώδυνη προσπάθεια, ενώ σε ορισμένες –ακραίες– περιπτώσεις, καθίστανται σχεδόν αδύνατες.
Δυσκολίες στη βάδιση και την κίνηση οδηγούν σε αδυναμία καύσεων, η αδυναμία καύσεων, με τη σειρά της, οδηγεί σε αδυναμία ενεργοποίησης του μεταβολισμού, οι δυσκολίες στην καθημερινή υγιεινή, καθώς και στην εύρεση και επιλογή ένδυσης, οδηγούν πολλές φορές σε περιορισμό της κοινωνικής ζωής του ατόμου, ο περιορισμός αυτός, στη συνέχεια, σε κοινωνική απομόνωση με συνεπακόλουθη ψυχολογική επιβάρυνση… Και ο φαύλος κύκλος της παχυσαρκίας συνεχώς διευρύνεται.
Η Πλαστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν στοχεύει στη μείωση των κιλών, αλλά μπορεί με την αφαίρεση του συσσωρευμένου τοπικού λίπους να προσφέρει στον ασθενή μία διαφορετική, καλύτερη, ποιότητα ζωής, αφαιρώντας του το βάρος των λειτουργικών, αισθητικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

– Συνδυαστική αντιμετώπιση
Κάθε πρόβλημα που δημιουργείται σε μια περιοχή του σώματος και σχετίζεται με την ύπαρξη τοπικού ή ολικού πάχους, καθώς και τα συνακόλουθα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, μπορούν να αντιμετωπιστούν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, με διάφορους τρόπους: είτε με κάποια επεμβατική μέθοδο, είτε με μη επεμβατικές θεραπείες και τη συνδρομή ιατρικών μηχανημάτων και υλικών υψηλής τεχνολογίας, είτε με τη συμβολή εναλλακτικών θεραπειών και διατροφής, είτε με συνδυασμό όλων ή κάποιων από τα παραπάνω.
Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, θα πρέπει, πρωτίστως, να αναζητηθούν και να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους ζητήματα που οδήγησαν σε μια κατάσταση που αναγνωρίζεται ως προβληματική.
Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και φαρμάκων μπορεί να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες και να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πάχους ή/και απώλειας βάρους, ειδικά στις περιπτώσεις που μια χειρουργική μέθοδος κριθεί ως μη αναγκαία, μη κατάλληλη, βάσει των χαρακτηριστικών του ασθενούς, ή μη επιθυμητή.
Επιπροσθέτως, η συμβολή εναλλακτικών θεραπειών, όπως ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη στο πεδίο της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, κυρίως στον τομέα της καταπολέμησης της βουλιμίας και άλλων επιμέρους προβλημάτων υγείας.
Η ορθή ιατρική διάγνωση και η επιστημονική εφαρμογή με τα ανάλογα ιατρικά μηχανήματα, όταν συνδυαστούν σωστά, είναι δυνατόν να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα, στις περιπτώσεις εκείνες που μια χειρουργική μέθοδος κριθεί ως μη αναγκαία, μη κατάλληλη βάσει των χαρακτηριστικών του ασθενούς ή μη επιθυμητή.
Είναι σημαντικό, επίσης, να τονίσουμε ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιοι ασθενείς αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος αντιμετώπισης. Όλες οι μέθοδοι και οι θεραπείες δεν ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς και, φυσικά, δεν έχουν σε όλους τα ίδια αποτελέσματα!
Συνεπώς, απαιτείται η ανάλυση και η λεπτομερής μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, ώστε η επιλογή των σωστών μέσων και θεραπειών να οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι η ορθή ιατρική διάγνωση κάθε περίπτωσης και η επιστημονική εφαρμογή των ιατρικών μηχανημάτων που, με τον σωστό συνδυασμό, είναι δυνατόν να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Στόχος μας είναι, λοιπόν, να αξιοποιούμε και να αποκομίζουμε από κάθε είδος θεραπείας το μέγιστο που μπορεί να μας προσφέρει, ώστε το αποτέλεσμα, αθροιστικά, να είναι πολλαπλάσιο από εκείνο της όποιας μονοθεραπείας, όσο καλή κι αν είναι αυτή.

Δρ. Νεκτάριος Ντουντουλάκης
Πλαστικός και Επανορθωτικός Χειρουργός
Ιστοσελίδες: www.dudulakis.com – https://eumorfia.gr
e-mail: iatriodudulaki@gmail.com

 

Διαβάστε το άρθρο στο be Plan

Share