ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως ασθένεια και την περιγράφει ως τη μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση σωματικού λίπους που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία ενός ατόμου. Πρόκειται για μια κλινική κατάσταση και αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά αναπτυσσόμενα προβλήματα καθώς έχει αποδειχθεί ότι το παραπάνω από το κανονικό βάρος επηρεάζει και αναπτύσσει ποικίλα  νοσήματα, σωματικά και ψυχολογικά

Η αντιμετώπιση του τοπικού συσσωρευμένου λίπους κρίνεται αναγκαία όχι μόνο για να δώσει μία καλύτερη εικόνα στο σώμα αλλά και για να απαντήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία. Οι παχύσαρκοι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα όπως η υπέρταση, τα μεταβολικά προβλήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου που συνδέονται με την παχυσαρκία, μυοσκελετικά προβλήματα, κ.α. Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η αποθήκευση μεγάλων ποσοστών λίπους σε διάφορα σημεία του σώματος, είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην κακή λειτουργία ζωτικών οργάνων, όπως καρδιά, νευρά, ήπαρ, με εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις στη ζωή του ασθενούς.

παχυσαρκία

Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επιβαρύνεται η εικόνα ενός παχύσαρκου ατόμου από τη συσσώρευση λίπους εσωτερικά στους μηρούς, ή την ύπαρξη μίας κρεμάμενης κοιλίας. Η καθημερινότητα όμως ενός παχύσαρκου ανθρώπου συνοδεύεται και από πολλά άλλα προβλήματα. Απλές απαραίτητες λειτουργίες, όπως η κίνηση ή η καθημερινή φροντίδα και υγιεινή, για το παχύσαρκο άτομο συχνά απαιτούν επώδυνη προσπάθεια, ενώ σε ορισμένες, ακραίες περιπτώσεις, καθίστανται σχεδόν αδύνατες.

Δυσκολίες στη βάδιση και την κίνηση οδηγούν σε αδυναμία καύσεων, η αδυναμία καύσεων οδηγεί σε αδυναμία ενεργοποίησης του μεταβολισμού, οι δυσκολίες στην καθημερινή υγιεινή καθώς και στην εύρεση και επιλογή ένδυσης, οδηγούν πολλές φορές, σε περιορισμό της κοινωνικής ζωής του ατόμου, ο περιορισμός αυτός σε κοινωνική απομόνωση με συνεπακόλουθη ψυχολογική επιβάρυνση, και ο φαύλος κύκλος της παχυσαρκίας συνεχώς διευρύνεται.

Η Πλαστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν στοχεύει στη μείωση των κιλών, αλλά μπορεί με την αφαίρεση του συσσωρευμένου τοπικού λίπους, να προσφέρει στον ασθενή μία διαφορετική, καλύτερη, ποιότητα ζωής, αφαιρώντας του το βάρος των λειτουργικών, αισθητικών, και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.